Đoàn từ thiện Hà Nội lên thăm và tặng quà cho học sinh vượt khó

Đoàn từ thiện Hà Nội lên thăm và tặng quà cho học sinh vượt khó

Đoàn từ thiện Hà Nội lên thăm và tặng quà cho học sinh vượt khó