Tổng kết năm học 2021-2022

Ngày 20/5 tại nhà văn hóa xã Cốc Mỳ, Trường MN, TH&THCS Cốc Mỳ long trọng tô chức lễ tổng kết và khen thưởng cá nhân, tập thể, học sinh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong một năm học

Ngày 20/5 tại nhà văn hóa xã Cốc Mỳ, Trường MN, TH&THCS Cốc Mỳ long trọng tô chức lễ tổng kết và khen thưởng cá nhân, tập thể, học sinh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong một năm học